aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Informacja dla mieszkańców

02.05.2018

W związku z trwającymi pracami projektowymi nad dokumentacją projektową odnoście:
• przebudowy ul. Szkolnej, ul. Grabowej oraz rozbudowy ul. Kamiennej w Psarach,
• rozbudowy ul. Kolejowej oraz remontu ul. Wolności w Psarach,
• przebudowy ul. Belnej, ul. Cichej oraz ul. Szosowej (droga gminna) w Strzyżowicach,

informujemy o zakończeniu prac na etapie koncepcji. Wykonawcą projektów jest P.W. KaNaD Jerzy Namysłowski Bytom ul. Kwiatowa 10.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkania w celu prezentacji koncepcji przebudowy lub rozbudowy dróg oraz ustalenia szczegółów inwestycji, tj. lokalizacja wjazdów/zjazdów do posesji.

Spotkania odbędą się:

• dla właścicieli nieruchomości przy ul. Kolejowej i ul. Wolności w Psarach 9 maja o godz. 16:00 w GOK w Gródkowie,
• dla właścicieli nieruchomości przy ul. Belnej, ul. Cichej oraz ul. Szosowej (gminnej) w Strzyżowicach 10 maja o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach,
• dla właścicieli nieruchomości przy ul. Szkolnej, ul. Grabowej oraz ul. Kamiennej w Psarach 14 maja o godz. 17:00 w sali OSP w Psarach.

W przypadku braku możliwości udziału w spotkaniu właściciele posesji będą mieli udostępnioną do wglądu dokumentację w daniach od 9 do 14 maja w godzinach pracy urzędu w pokoju 211.

Wróć