aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Komunikat dotyczący Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

14.05.2018

Inwestorów zakwalifikowanych do udziału w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” informujemy, iż WYTYCZNE DO KOSZTORYSÓW UMIESZCZONO NA STRONIE http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/repository/Psary/Dokumenty-dla-Wykonawc%C3%B3w/

Kosztorys szczegółowy (KNR) powinien być opracowany zgodnie z wykonanym audytem oraz maksymalnymi stawkami określonymi w załączniku. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej, podpisany i opieczętowany przez Wykonawcę przedmiotowych prac z opisem Inwestora: „Akceptuję przedmiotowy kosztorys”, data i podpis.

Wróć