aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Konsultacje dla mieszkańców w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

10.04.2018

Dotyczy ulic: Belna nr 67 - 139; 72 – 102a, Graniczna od Szosowej do nr 74, Szkolna od Granicznej do nr 98, Kasztanowa, Brzękowice Wał, Brzękowice Górne, nr 46, 56-65, Kościelna, Pocztowa nr 51, 53.


Szanowni mieszkańcy, informujemy, że przedstawiciele biura projektowego „ALFA” Bożena Habrajska z Będzina, wykonujący na zlecenie Urzędu Gminy projektu pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary” są na etapie uzyskiwania zgód na wejście w teren działek prywatnych oraz wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Zgody zbierane są na druku „Oświadczenia” w dniach 6-13.04.2018 r. Przedstawiciele biura projektowego będą roznosić druki „Oświadczeń” zezwalających na budowę kanalizacji/wodociągu na Państwa działce.


W ramach przedmiotowej inwestycji na etapie projektu projektanci są zobowiązani do uzyskania od właścicieli działek zgody na wejście w teren działki oraz zgodę na zaprojektowanie oraz późniejsze wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej/wodociągu do w/w działki. Brak zgody powoduje, że dana posesja nie będzie objęta wykonaniem przyłącza. Zgoda wszystkich właścicieli posesji wymagana jest do podpisania prawa dysponowania nieruchomością, wymaganą przez Starostwo Powiatowe w Będzinie na etapie wydawania pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych. Prosimy o uzupełnieniu na druku „Oświadczenia” przez każdego właściciela działki: daty, nr dowodu osobistego, nr telefonu do ewentualnego kontaktu oraz o podpis na dole strony.


Dodatkowo zaplanowano spotkania z mieszkańcami, na których projektanci odpowiedzą na Państwa pytania oraz na których będzie możliwość uzgodnienia zmiany przebiegu projektowanych sieci na Państwa działce.


Miejsce i terminy zaplanowanych spotkań:
- 17.04.2018 r. spotkanie w siedzibie OSP Dąbie (mała sala), ul. Pocztowa 34a, Dąbie w godz. 17-20 (dotyczy ulic: Brzękowice Wał // Brzękowice Górne // Kościelna // Pocztowa)
- 19.04.2018 r. spotkanie w siedzibie OSP Psary ul. Szkolna 45, w godz. 17-20 (dotyczy ulic: Belna nr 67- 139; 72 - 102a // Graniczna od Szosowej do nr 74 // Szkolna od Granicznej do nr 98 // Kasztanowa)


Druki „Oświadczeń” po podpisaniu należy przekazać przedstawicielom Biura Projektowego „ALFA”, przekazać na spotkaniu 17 lub 19 kwietnia lub złożyć w Urzędzie Gminy Psary w pok. 211.

Wróć