aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Prezentacja zadań realizowanych w 2017 r. przez psarski samorząd

01.02.2018

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją zadań realizowanych w 2017 r. przez psarski samorząd, którą przedstawił wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń na Noworocznym Spotkaniu Samorządowym, 25 stycznia w sali bankietowej OSP w Dąbiu.

W ubiegłym roku realizowano wiele zadań – praktycznie we wszystkich możliwych obszarach aktywności samorządu gminnego, a szczególnie w zakresie: edukacji, kultury i integracji społecznej, infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa mieszkańców oraz bazy sportowo-rekreacyjnej. Wydatki majątkowe w 2017 r. sięgnęły 16,4 mln zł. Stanowiło to 29,8% wszystkich wydatków gminy, co jest rzadko spotykanym wskaźnikiem, świadczącym o wysokich nakładach na rozwój danej jednostki.

Największym ubiegłorocznym przedsięwzięciem zrealizowanym w zakresie edukacji była budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Gródkowie za blisko 1,4 mln zł. Ponadto w związku z przekształceniem gimnazjum w Psarach w szkołę podstawową dostosowano placówkę do potrzeb pierwszoklasistów. Wykonano także nasadzenia na placu szkolnym w Sarnowie, przekształcono pomieszczenia przyziemia w przedszkolu w Sarnowie na harcówkę oraz ogłoszono przetarg na budowę żłobka i przedszkola w Psarach.

Wśród inwestycji drogowych zrealizowanych w ubiegłym roku w gminie Psary największymi była budowa ul. Podwale w Strzyżowicach za ponad 1,8 mln zł oraz ul. Wspólnej w Psarach i Gródkowie za ponad 1 mln zł. Powstała także zatoka manewrowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzyżowicach, utwardzono 12 odcinków gminnych dróg kruszywem i wybudowano nowy parking przy Ośrodku Zdrowia w Psarach. Ponadto gmina przygotowała projekty techniczne budowy kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągu w pasie DW 913, które będą realizowane równocześnie z planowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przebudową tej drogi.
 
W 2017 r. wykonano wiele przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. rozpoczęto realizację 3 zadań polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości blisko 15 km oraz wykonano główny ciąg kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w Strzyżowicach. Ponadto trwały intensywne prace przy opracowywaniu dokumentacji technicznej dla budowy blisko 25 km sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej, uzyskano pozwolenie na budowę 9 odcinków kanalizacji sanitarnej o długości 8 km oraz powstała dokumentacja budowlana sieci wodociągowej o długości 10 km w: Gródkowie, Malinowicach, Goląszy Górnej, Brzękowicach Górnych, Dąbiu Górnym i Preczowie. W ubiegłym roku ZGK własnymi siłami wykonał odcinki wodociągu o długości 1,2 km na ulicach: Południowej w Gródkowie, Polnej i Górnej w Psarach, Skowronków w Preczowie, Bukowej w Malinowicach i Strzyżowickiej na granicy Psar i Będzina. Rozpoczęto kompleksową termomodernizację energetyczną dwóch gminnych budynków, zamontowano oświetlenie hybrydowe w Psarach na ul. Irysów oraz  ogniwa fotowoltaiczne na pięciu gminnych budynkach użyteczności publicznej. Dodatkowo realizowano 4 programy dla mieszkańców na eko-modernizację prywatnych budynków mieszkalnych, w ramach których mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, wymianę pieca węglowego na nowy, ekologiczny kocioł, wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz usunięcie azbestu i odtworzenie poszycia dachowego.

Samorząd nieprzerwanie inwestuje w kulturę, sport i bezpieczeństwo mieszkańców. Największą inwestycją, która ruszyła w ubiegłym roku jest budowa Centrum Usług Społecznych za ponad 6 mln zł. Ponadto rozpoczęto przebudowę i termomodernizację remizy OSP w Górze Siewierskiej oraz wyremontowano kuchnię w remizie OSP w Psarach. W 2017 r. zmodernizowano stadion sportowy w Strzyżowicach, rozpoczęto przebudowę stadionu w Sarnowie, zamontowano system automatycznego nawadniania na stadionie w Psarach oraz przebudowano plac przy remizie OSP w Psarach, gdzie powstał m.in. pierwszy w gminie skatepark. Powstał również projekt budowlany budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej, które będzie częścią projektu „Zagłębiowskiego Parku Linearnego” rewitalizującego obszar doliny Przemszy i Brynicy.

Równie ważne dla psarskiego samorządu jest bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego też rozbudowano gminny system monitoringu oraz zakupiono wozy ratowniczo-gaśnicze do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzyżowicach i Preczowie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją - Podsumowanie pracy samorządu za 2017 r.

Wróć