aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Stypendia pomostowe. Wsparcie dla maturzystów

17.04.2018

Jesteś ambitny, chcesz się dalej uczyć i brakuje Ci pieniędzy na ten cel?

Zdobądź stypendium pomostowe na I rok studiów! Rusza XVII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.
„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.
Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną
w 2018 roku i:
    • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
(uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
    • zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
    • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
    • pochodzi z niezamożnej rodziny
(w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
    • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub
    • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub
    • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub
    • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godziny 16.00.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu: Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, Fundacja BGŻ BNP Paribas
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Więcej na https://www.stypendia-pomostowe.pl lub https://www.facebook.com/programstypendiowpomostowych/

Wróć