aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych

06.06.2018

Szkolenia dla bezrobotnych

Bezpłatne szkolenia, certyfikowane kursy zawodowe, stypendia, staże i zatrudnienie współfinansowane ze środków unijnych. Grupa Profesja, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach realizuje na terenie 7 gmin Województwa Śląskiego - w tym w Gmina Psary projekt "Śląskie Centrum Perspektyw", w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu aktywizację osób biernych zawodowo, zamieszkujących gminę Psary, mających ukończone minimum 30 lat. Projekt zakłada zapewnienie takim osobom bezpłatnych szkoleń miękkich, certyfikowanych kursów zawodowych wspartych stypendium oraz zapewnienie staży lub zatrudnienia subsydiowanego finansowanych ze środków europejskich. Udział w projekcie jest bezkosztowy dla uczestników, a wiąże się ze stypendiami w trakcie trwania kursów i płatnymi (oczywiście na korzyść stażysty) stażami lub dofinansowanym zatrudnieniem.

Wróć