aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

17.05.2018

Wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., złożony przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior".

WNIOSEK

Wróć