aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Uroczystość Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Psary

08.05.2018

Obchody rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie przez proboszcza ks. Andrzeja Ciszewskiego. Po mszy wszyscy zgromadzeni udali się w korowodzie, prowadzonym przez wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Wojciecha Kameckiego, do Ośrodka Kultury w Sarnowie na część artystyczną.

Uroczystości w ośrodku kultury rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu. Następnie przemówienie wójta gminy Psary Tomasza Sadłonia odczytała zastępca wójta Marta Szymiec. W przemówieniu wójt odniósł się do chlubnych tradycji demokracji w Polsce i ich znaczenia dla obecnego harmonijnego rozwoju gminy Psary. Zebrani goście obejrzeli również bogaty program artystyczny, przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie, drużynę zuchową „Leśne Skrzaty” ze Strzyżowic oraz zespoły śpiewacze: „Zagłębianki” i „Od… Do...”.

W uroczystościach obchodów Święta Konstytucji w gminie Psary wzięli udział: dyrektor biura poselskiego Marszałek Barbary Dolniak Anna Krzemińska, zastępca wójta Marta Szymiec, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi, sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn, skarbnik gminy Joanna Przybyłek, żona wójta Anna Dziuk-Sadloń, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Psary, sołtysi, poczty sztandarowe: placówek oświatowych z terenu gminy Psary, OSP, KGW, Akcji Katolickiej i Zagłębiowskiego Związku Pszczelarzy oraz prezesi, naczelnicy, strażacy z terenu gminy, członkinie KGW i członkowie zespołów artystycznych działających pod auspicjami GOK Gminy Psary, a także zgromadzeni goście.

Wróć