aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Informator » Projekty z EFS Kapitał Ludzki » "Młodzież z przyszłością": rodzaje zajęć

"Młodzież z przyszłością": rodzaje zajęć

W ramach projektu prowadzone będą:

  • Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne, dla uczniów kl. I-III z wadami wymowy oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksją, dysortografią i dysgrafią. W czasie zajęć prowadzone będą ćwiczenia logopedyczne oraz ćwiczenia w pisaniu  i czytaniu przeplatanie z ćwiczeniami z autoprezentacji.
  • Zajęcia dziennikarsko – redakcyjne „od słowa do artykułu”,  dla uczniów kl. I-III, w tym warsztatowe zajęcia organizowane w redakcjach (4 zajęcia wyjazdowe), warsztaty dziennikarskie, ze specjalistami (3 dwugodzinne zajęcia). Zajęcia redakcyjne będą realizowane z wykorzystaniem programu komputerowego do składania gazety.
  • Zajęcia matematyczno – przyrodnicze. W ich skład będą wchodziły zajęcia pt. "Osobliwości świata przyrody" oparte na wykonywaniu doświadczeń, prowadzeniu badań i eksperymentów z zakresu biologii, chemii i fizyki. W ich ramach  odbędą się  wyjazdy na zajęcia organizowane przez Uniwersytet Śląski. Zajęcia pt. "Matematyka po angielsku"- w ramach nauczania zintegrowanego językowo-przedmiotowego. Zajęcia pt. "Bliżej rzeczywistości - krok w świat ekonomii", podczas których przewidziano wyjazdy w każdym roku szkolnym do Urzędu Skarbowego i do banku.
  • Zajęcia informatyczne, dla uczniów kl. I-III, podczas, których przedstawione zostaną zagadnienia z programowania i robotyki. W ich skład wejdą również zajęcia komputerowe "Od fotografii do filmu" poszerzające umiejętności z obsługi narzędzi do obróbki grafiki i tworzenia krótkich filmów.  W ich ramach przewidziano 1 wyjazd do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej. Zajęcia językowe z  angielskiego o charakterze wyrównawczym. 
  • Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego. Zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. II-III poświęcone rozbudzeniu aktywności w poznawaniu siebie, predyspozycji, ścieżek edukacyjnych, świata zawodów, rynku pracy. Uczniowie poznają sposoby autoprezentacji, zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, podstawy przedsiębiorczości i edukacji konsumenckiej. W ramach SCDZ realizowane będą  także zajęcia wyjazdowe w celu poznania lokalnego rynku pracy.
  • Szkolna platforma interaktywnej edukacji. Za pośrednictwem e-platformy szkoła będzie mogła wdrażać elementy nauczania na odległość. Nauczyciele będą tworzyć bazy materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, opracują także testy umożliwiające uczniom dokonywanie samooceny, a szkole badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów  i zamieszczanie ich na platformie edukacyjnej.

Wróć