aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Informator » Projekty z EFS Kapitał Ludzki » Projekt "Młodzież z przyszłością"

Projekt "Młodzież z przyszłością"

Projekt "Młodzież z przyszłością" jest nową ofertą edukacyjną w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach poszerzoną o pakiet dodatkowych zajęć rozwijających i wyrównawczych.Jego założeniami są:

  • wyższa efektywność kształcenia,
  • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i metod kształcenia (e-learninig),
  • nowe pomoce naukowe,
  • doradztwo zawodowe,

Okres realizacji projektu: październik 2013 r. – czerwiec 2015 r.
Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych: 1953 godzin.

Prezentacja projektu

Rodzaje Zajęć

Relacja z uroczystości podsumowującej projekt

Prezentacja podsumowująca projekt

Wróć